Warsztaty z klimatem

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Czas trwania projektu: 01.04.2022–31.10.2022

Budżet projektu: 159 042,60 zł (w tym wkład własny 11 200,00 zł)

Odbiorcy projektu: dzieci w wieku 6-10 lat z terenów wiejskich w województwach:

  • kujawsko-pomorskim,
  • mazowieckim,
  • wielkopolskim,
  • zachodniopomorskim.

Opis projektu oraz jego cele: 

Realizacja projektu obejmować będzie 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat, celem których jest poszerzanie wiedzy w materii bioróżnorodności i rolnictwa ekologicznego. Ponadto, kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich, budowanie w nich poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz świadomości na temat ochrony przyrody.

W projekcie zaplanowano 12 pięciodniowych warsztatów dla 180 dzieci w wieku 6-10 lat z terenów wiejskich. W ramach nich, dzieci uczestniczyć będą w czterodniowych zajęciach stacjonarnych oraz w jednodniowej wycieczce do zagrody edukacyjnej lub gospodarstwa ekologicznego. W czasie zajęć stacjonarnych, poprzez gry i zabawy uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, zrozumieć zasady funkcjonowania ekosystemu i zachodzących procesów środowiskowych na obszarach wiejskich.

Poprzez uczestnictwo w warsztatach uczestnicy wzmocnią poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko i otoczenie. Podczas wycieczki edukacyjnej poznają zasady funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego, zwiedzą gospodarstwo, a także spotkają się z rolnikiem, który opowie o swojej pracy. Będą również uczestniczyć w warsztatach i zajęciach m.in. z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW 

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.