Multimedialna kampania informacyjno-edukacyjna „I – eko, i –logicznie

Partner KSOW: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.” w partnerstwie z Fundacją „W dobrą stronę”

Czas trwania projektu: 01.07.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 1 192 193,00 zł (w tym wkład własny 123 725,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z całej Polski.

Opis projektu oraz jego cele: 

Promocja innowacyjnych i dobrych praktyk służących ochronie środowiska i klimatu, a także zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ekonomiczne aspekty produkcji rolnej.

W ramach projektu zaplanowano:

 • 71 Filmów
  • Filmy publikowane na kanale “Wieści Rolniczych” będą efektywnym środkiem promocji innowacyjnych i dobrych praktyk służących ochronie środowiska i klimatu, a także zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ekonomiczne aspekty produkcji rolnej. Poza tym, zapewnią skuteczny transfer informacji na temat wsparcia finansowego, jakie można uzyskać na ochronę klimatu i środowiska.
 • 3 Seminaria
  • Czyli przekazywanie wiedzy uczniom szkół rolniczych na temat ochrony środowiska i klimatu . Spotkania odbywać się będą w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do ludzi nauki i ekspertów jest ograniczony. Forma seminarium umożliwia zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów problematyką ochrony środowiska i klimatu, bioróżnorodności, efektywnego wykorzystania zasobów oraz łagodzenia presji środowiskowej przez produkcję rolniczą.
 • 30 artykułów
  • Publikacja w 40 000 egzemplarzy artykułów promujących ochronę środowiska i klimatu.
 • 16 Podkastów
  • Te stosunkowo nowe formy publikacji są przez badaczy mediów wskazywane jako najprężniej rozwijająca się dziedzina mediów. Przewiduje się ich rosnący wpływ na kreowanie postaw, także tych dotyczących ochrony środowiska i klimatu.

Realizowany przez Partnera KSOW projekt, w szczególny sposób wpisuje się w filozofię nowoczesnej, opartej o najwyższe standardy, zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska gospodarki rolnej. Jak pokazują badania, wiedza o nowoczesnym, ekologicznym rolnictwie i rozwiązaniach, które można wdrażać w praktyce współczesnego gospodarstwa rolnego jest fundamentem podejmowania decyzji gospodarczych. Dotyczy to także upowszechniania dobrych praktyk. To wszystko są zagadnienia realizujące priorytety rozwoju obszarów wiejskich.

 


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym .

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.