Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas trwania projektu: 01.07.2023–31.10.2023

Budżet projektu:  212 790,01 zł

Odbiorcy projektu:

 • koła gospodyń wiejskich,
 • podmioty trzeciego sektora działające na obszarach wiejskich
  i małomiasteczkowych,
 • społeczności lokalne,
 • podmioty gospodarcze,
 • uczelnie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalne grupy działania,
 • doradcy rolni.

Opis projektu oraz jego cele:

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” przeszkoli 240 osób w zakresie sieciowania KGW, klastrowania (zawiązywania partnerstw międzysektorowych), komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowego. Poza tym, dzięki projektowi, z grupy przeszkolonych osób, wyłonionych zostanie 48 uczestników kursu e-learningowego „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej”, którzy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę implementowaną do KGW w zakresie zawiązywania partnerstw międzysektorowych.

Projekt realizowany będzie też poprzez:

 • Wyjazd studyjny, który będzie prezentował przykłady działań nawiązujących do tematyki przeprowadzonych szkoleń (sieciowanie, klastrowanie). Planowane jest odwiedzenie dwóch imprez organizowanych przez UR (co roku, zwykle we wrześniu):
  • Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” – studium przypadku w zakresie klastrowania;
  • Małopolska Giełda Agroturystyczna – studium przypadku w zakresie sieciowania.
 • Kampanię informacyjną — stronę internetową w domenie urk.edu.pl oraz stronę na portalu społecznościowym.
   
 • Publikację — powstały przewodnik, będzie zawierał materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Publikacja będzie dostępna na stronie internetowej operacji w domenie urk.edu.pl, stronie Biblioteki Głównej UR biblioteka.urk.edu.pl.
   
 • Materiały konferencyjne — opis podmiotów wizytowanych podczas wyjazdu studyjnego (w formie papierowej).

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. (lub inny opis, zależny od numeru)

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.