EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” w partnerstwie z Econsulting Mikołaj Niedek, Fundacją Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” i Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Chlebny.

Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 67 032,14 zł (w tym wkład własny: 7 000 zł)

Odbiorcy projektu:

 • Lokalne Grupy Działania (personel zarządzający, członkowie organów nadzorczych, członkowie rad oceniających projekty, członkowie stowarzyszeń LGD) oraz beneficjenci - potencjalni wnioskodawcy (realizatorzy) projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju LSR tacy jak:
  • przedsiębiorcy i osoby podejmujące działalność gospodarczą,
  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej,
  • rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym gospodarstwa agroturystyczne i prowadzące działalność przetwórczą.

Działania i efekty projektu:

 • Cykl szkoleń w formule internetowej „Eko-klimat w LGD”. Ochrona środowiska i klimatu oraz ekoinnowacyjność w operacjach RLKS” poświęcony możliwościom i praktycznym sposobom uwzględniania aspektów ekologicznych i klimatycznych w planowanych i realizowanych operacjach wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR. Na elektronicznej platformie szkoleniowej www.ekoleader.pl dostępnych było dziesięć tematycznych kursów w których udział wzięło 200 osób:
  • Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS
  • Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy
  • Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność
  • Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej
  • Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji
  • Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie
  • Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa
  • Turystyka, ekologia, klimat
  • Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi
  • Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji. 
 • Konkurs dobrych praktyk integrowania aspektów ekologicznych i klimatycznych oraz ekoinnowacji w operacjach RLKS. Zidentyfikowano 17 przedsięwzięć rozwoju lokalnego zarówno miękkich (organizacyjnych, społecznych) jak i twardych (gospodarczych, inwestycyjnych), które wyróżniały się pod względem ekologicznym, niskoemisyjnym i ekoinnowacyjnym. Wyboru laureatów dokonano w trzech kategoriach projektów: społecznych, gospodarczych oraz inwestycyjnych. W pierwszej istotną rolę odgrywały działania o charakterze edukacyjnym, w drugiej indywidualna przedsiębiorczość, a w trzeciej inwestycje w terenie. Nagrodzono trzy projekty:
  • Projekt Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Bugu” zrealizowany przez Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j. pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin” w ramach PROW 2007 – 2013 (woj. podlaskie) w kategorii „projekty społeczne”.
  • Projekt LGD „Ziemia Gotyku” zrealizowany przez Panią Renatę Długoborską pt. „Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej myjni parowej „Eco Kropla” Renata Długoborska” w ramach PROW 2014 – 2020 (woj. kujawsko-pomorskie) w kategorii „projekty gospodarcze”.
  • Projekt LGD „Dunajec–Biała” zrealizowany przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika pt. „Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa” w ramach PROW 2007 – 2013 (woj. Małopolskie)w kategorii „projekty inwestycyjne”.
 • Zorganizowano trzy wizyty studyjne do laureatów Konkursu” EkoLeader LGD” – „Poznajmy dobre przykłady zrównoważonych operacji”: Koryciny „Ziołowy Zakątek”, gmina Grodzisk, Rzuchowa, gmina Pleśna, Brąchnówko, gmina Chełmża. W trakcie wizyt wręczono laureatom nagrody oraz wykonano reportaże w formie wywiadów z właścicielami nagrodzonych projektów oraz z przedstawicielami LGD, z których funduszy zostały sfinansowane projekty.
 • Opracowano Atlas dobrych praktyk operacji przyjaznych dla środowiska i klimat w formie broszury elektronicznej pt. EKO-LIDERZY. Dobre praktyki projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW. W broszurze oprócz wykonanych reportaży zamieszczono opisy pozostałych projektów zgłoszonych w konkursie:

PROJEKTY LAUREACKIE:

 • Edukacja w Ziołowym Zakątku,
 • Mobilna myjnia parowa „Eco Kropla”
 • Centrum Produktu Lokalnego

PROJEKTY SPOŁECZNE:

 • Ekowarsztaty plastyczne dla dzieci,
 • Czysta rzeka z atrakcjami,
 • Chronimy ptaki i motyle,
 • Sprzątanie garbatki,
 • Eko lato w Kętach.

PROJEKTY GOSPODARCZE:

 • Ogniwa na trakerze,
 • Słoneczna energia w firmie,
 • Kolektory słoneczne – źródło taniej energii,
 • Wyposażenie centrum edukacyjno-turystycznego,
 • Inteligentna automatyka domowa.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

 • Słoneczna agroturystyka,
 • Farma słońca,
 • Ścieżki leśnej edukacji,
 • Nowe znaki leśnych ścieżek.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich