Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Partner KSOW: Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 69 757,35 zł (w tym wkład własny 18 480 zł)

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych.

Działania i efekty projektu:

  • cztery jednodniowe konferencje dla uczestników z województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Konferencje odbyły się w Mysłakowicach, Łomży, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Boguchwale. Podczas konferencji, w których łącznie wzięło udział 479 osób, uczestnikom przekazano informacje dotyczące ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zasad funkcjonowania obecnej Wspólnej Polityki Rolnej oraz korzyści dla rolników i obszarów wiejskich. Informacje przekazane podczas konferencji pozwoliły również na przybliżenie stanu prac i realizacji priorytetów w obecnej WPR oraz zapoznanie się przez uczestników z propozycjami zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 roku. Konferencje umożliwiły również podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wpływu korzystania z pomocy Unii Europejskiej na prowadzenie gospodarstw rolnych, a przede wszystkim możliwościach jakie przyniesie Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku dla prowadzenia gospodarstw rolnych. Ponadto konferencje były dobrą okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, a także pozwoliły wypowiedzieć się rolnikom na forum.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich