Wyjazd studyjny – Od bacówki do fabryki, dobre praktyk

Partner KSOW: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Czas trwania projektu : 29.07.2017 – 29.09.2017  

Budżet projektu: 34 369,18 zł

Odbiorcy projektu:

  • hodowcy owiec i kóz,
  • pracownicy regionalnych związków hodowców owiec i kóz,
  • pracownicy naukowi związani z branżą małych przeżuwaczy,
  • doradcy i specjaliści z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

z 5 województw (pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego).

Działania i efekty projektu:

  • Wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego, w którym uczestniczyło 39 osób. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzali gospodarstwa demonstracyjne, w których promowano dobre praktyki i wymieniano fachową wiedzę:
  • gospodarstwo w Lutowiskach prowadzone przez Renatę Kozdębę, w którym występuje zarodowa hodowla owiec rasy czarnogłówka (stado podstawowe liczy 130 owiec-matek) i hodowane są również tryk-rozpłodniki. Pani Renata zastosowała w swoim gospodarstwie innowacyjne klatki porodowe dla owiec. Trafiają do nich owce po porodzie z jagniętami na kilka dni, co ułatwia odchów jagniąt. Po kilku dniach jagnięta trafiają do ,,przedszkoli”, w których są segregowane według grup wiekowych. Praktyka potwierdziła, że ,,przedszkola” pomagają w dobrym odchowie jagniąt.
  • gospodarstwo eko-agroturystyczne w Osławicy prowadzone przez Jolantę Dal zajmujące się hodowlą kóz i produkcją serów. Gospodyni  wraz z rodziną hoduję ok. 90 kóz i ponad 30 sztuk bydła. Na terenie gospodarstwa jest zagroda serowo-edukacyjna, w której odbywają się zajęcia z produkcji serów. W zagrodzie serowej występuje wystrój nawiązujący do tradycyjnej wiejskiej zagrody z elementami regionalnymi sprzyjający do prowadzenia warsztatów. W zagrodzie odbywa się produkcja serów dojrzewających kozich i krowich. Zwierzęta od wiosny do późnej jesieni korzystają z dobrodziejstw natury pasąc się na pastwiskach, spożywają siano i kiszonkę z niepryskanych łąk. W gospodarstwie hodowane są kozy rasy alpejskiej. Hodowczyni zarejestrowała na listę produktów tradycyjnych ser kozi bieszczadzki dojrzewający.
  • gospodarstwo rodzinne ,,FIGA” w Mszanie prowadzone przez Wawrzyńca Maziejuka położone jest na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczad. Większość terenów to łąki, służące jako teren wypasowy dla zwierząt. Dorosłych dojnych kóz w gospodarstwie jest ok. 200 sztuk, pozostała grupa to młode kózki, koźlaki i starsze kozy nie mleczne. Specjalnością jest tu tradycyjne przetwórstwo mleka niepasteryzowanego i domowy wyrób serów. Gospodarstwo posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego od 2002 roku.
  • gospodarstwo rodzinne w Dębowcu prowadzone przez Władysławw Mroczka, gdzie wypasane są owce mieszańce. Odchów owiec odbywa się w tradycyjnych warunkach na pastwisku. Na terenie gospodarstwa znajduje się owczarnia. Gospodarstwo liczy ok. 260 sztuk owiec, większość stanowią łąki i pastwiska. Owce to mieszańce górskich z czarnogłówką. Oprócz tego rodzina Państwa Mroczka zajmuje się prowadzeniem firmy i restauracji Trafunek. Posiadają własną masarnie dzięki temu mogą zagwarantować najwyższą jakość podawanych potraw. Firmowa hodowla zwierząt w tym owiec i masarnia dostarczają najwyższej jakości mięso. Wyroby wędliniarskie z masarni zostały opatentowane nazwą ,,Dębowieckie” ze względu na ich unikalną dawną recepturę, przekazywaną od pokoleń w regionie dębowieckim.

Ponadto uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli możliwość odwiedzenia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o., który znajduje się w województwie podkarpackim. Upowszechniona została wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w hodowli małych przeżuwaczy przez pracowników z Instytutów Zootechniki podczas spotkania w Chorzelowie. Zakład prowadzi hodowlę owiec rasy świniarka. Jest to rodzima, prymitywna rasa owiec, cechująca się odpornością na choroby, kulawkę czy też trudne warunki bytowania. Rasa ta doskonale odnajduje się na terenach podmokłych, stanowiących problem w niektórych regionach naszego kraju. Oprócz tego przedstawione zostały atuty hodowli merynosa barwnego oraz owcy kołudzkiej – owcy niezwykle plennej. Owca kołudzka została wytworzona w celu poprawy opłacalności chowu owiec, poprzez poprawę wskaźników plenności, a tym samym zwiększenie produkcji jagniąt rzeźnych. Owce wysokoplenne muszą charakteryzować się wysoką mlecznością, a to stwarza szansę mlecznego użytkowania owiec także na nizinach. Przekazano wiedzę wpisując się w zasadę od nauki do praktyki. Przedstawione zostały innowacyjne badania naukowe w rolnictwie.


Priorytet 1 PROW: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju