„Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”

Partner KSOW: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz

Termin realizacji: 01.05.2018 - 30.09.2018

Budżet projektu: 381 113 zł (w tym wkład własny 2 568,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • producenci żywności ekologicznej z ważnymi certyfikatami żywności ekologicznej oraz zainteresowani produkcją ekologiczną z pięciu województw tj.: dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego;
  • przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych żywnością ekologiczną tj.: gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów z województw dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego;
  • konsumenci z terenu całego kraju, w tym pracownicy biurowców w Warszawie.

Działania i efekty projektu:

  • warsztaty dla 49 rolników prowadzących gospodarstwa i produkujących metodami zgodnymi z wymogami rolnictwa ekologicznego – uprawnionych do posiadania znaku tzw. „Euroliścia” lub będących pod nadzorem uprawnionej jednostki certyfikującej w trakcie konwersji produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z korzyściami wynikającymi z posiadania certyfikatu rolnictwa ekologicznego, prowadzenia wspólnych działań promocyjnych w wypromowaniu własnej marki ekologicznych produktów lokalnych związanych z dziedzictwem danego regionu oraz uczestniczenia w systemach Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności. Poznali również korzyści z bezpośredniej współpracy gospodarstw rolnych z gastronomią;
  • 40 stoisk wystawienniczych na imprezie plenerowej, promujących żywność ekologiczną z degustacją ekologicznych produktów regionalnych, reprezentowanych przez rolników oraz producentów żywności ekologicznej z terenu pięciu województw. Na stoiskach prezentowano produkty ekologiczne oraz żywność wysokiej jakości oraz informowano o ich walorach zdrowotnych. Wystawcy oraz odwiedzający stoiska mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie pokonywania barier proceduralnych i korzyści wynikającymi z posiadania certyfikatu rolnictwa ekologicznego. W ramach stoisk odbyły się warsztaty i pokazy kulinarne połączone z degustacją oraz zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży ze znajomości znaku rolnictwa ekologicznego „Euroliść”;
  • stoisko wystawiennicze podczas międzynarodowych targów dla branży ekologicznej „BioContracting” promujące żywność ekologiczną. Osobami odwiedzającymi targi, poza rolnikami produkującymi żywność ekologiczną byli przedstawiciele branży ekologicznej z kraju i zagranicy, osoby indywidualne zainteresowane tematyką rolnictwa ekologicznego i żywnością ekologiczną, właściciele i przedstawiciele sklepów specjalistycznych, hurtowni z żywnością ekologiczną, kupcy z sieci handlowych oraz przedstawiciele mediów. Na targach byli również przedstawiciele żłobków, przedszkoli oraz szkół zainteresowanych tematyką żywności ekologicznej. Jest to szczególnie istotne ze względu na kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży;
  • dziesięć mini targów w biurowcach dla pracowników poszczególnych korporacji w Warszawie, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną dotyczącą żywności ekologicznej oraz form sprzedaży bezpośredniej. W trakcie mini targów pojawiła się sposobność do wymiany doświadczeń i rozmowy z konsumentami – mieszkańcami dużych miast na temat żywności ekologicznej oraz preferencji zakupowych. Podjęto również próbę wprowadzenia w biurowcach, ekologicznych produktów prosto od rolników, poprzez współpracę producentów żywności ekologicznej z konsumentami - pracownikami korporacji;
  • kampania informacyjno-promocyjna w zakresie rolnictwa ekologicznego skierowana do odbiorców pięciu kanałów promocji: social media, radio, telewizja, strony internetowe, w tym portale oraz gazety. W ramach kampanii zrealizowano: spot wideo dotyczący przygotowania potraw w oparciu o produkty ekologiczne, spot radiowy dotyczący promocji żywności ekologicznej oraz produktów ekologicznych, przygotowano materiał na bloga – materiał został przygotowany przez blogerkę kulinarną, przeprowadzono działania promocyjne żywności ekologicznej wśród konsumentów w mediach i social mediach, przeprowadzono konkurs ekologiczny na łamach elektronicznego wydania Biokuriera;
  • opracowanie podstrony internetowej dotyczącej żywności ekologicznej.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą