„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”

Partner KSOW: Gmina Ciężkowice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 329 970,00 zł (w tym wkład własny 27 190,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • producenci produktów, które zostały wpisane do systemu wysokojakościowych produktów rolnych i spożywczych jako wyroby o chronionym oznaczeniu geograficznym i o chronionej nazwie pochodzenia;
  • rolnicy i producenci rolni, zainteresowani produkcją i sprzedażą żywności wysokiej jakości;
  • potencjalni konsumenci, zarówno mieszkańcy miast jak i wsi, którzy są zainteresowani jakościową żywnością.

Działania i efekty projektu:

  • Projekt służył zwiększeniu wiedzy na temat systemów jakości żywności a także walorów jest stosowania. Ponadto miał również na celu przedstawienie korzyści i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów. W tym celu zorganizowano szkolenie pn. ,,Jem zdrowe produkty regionalne”, konferencję dla producentów żywności, imprezę plenerową pn. „Święto Produktu Lokalnego” w ramach której przeprowadzono liczne konkursy z zakresu produktów lokalnych i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, kiermasze oraz wystawę posterową na Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach.
  • Dodatkowo przeprowadzono kampanię medialną dot. systemów jakości żywości w tym w prasie lokalnej, w na Facebooku pt. produkty regionalne – a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a także . Przyczyniła się do promocji systemów jakości żywności a także do poniesienia poziomu wiedzy i świadomości potencjalnych producentów oraz konsumentów w zakresie jej walorów;

Filmy wyemitowano w telewizji ogólnopolskiej internetowej, który zamieszczono – w wersji polskiej i angielskiej – na stronie www.prostoodrolnika.pl oraz promowano w mediach społecznościowych. Można je obejrzeć na kanale YouTube oraz w  filmotece KSOW.


Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich