Jemy eko

Partner KSOW: Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Poloniak oraz Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych Ekołan

Czas trwania projektu: 27.04.2018 - 27.10.2018

Budżet projektu: 154 500,00 zł (w tym wkład własny 39 295,22 zł)

Odbiorcy projektu:

  • konsumenci  żywności zainteresowani nabywaniem produktów ekologicznych;
  • producenci żywności certyfikowanej, objętej systemem kontroli urzędowej, w trakcie przekształcania produkcji jak również zainteresowani produkcją żywności certyfikowanej oraz dystrybutorzy żywności ekologicznej.

Działania i efekty projektu:

  • trzy stoiska wystawiennicze, zorganizowane na targach: Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi oraz na Pikniku w ramach Narodowego Dnia Sportu. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone na stoiskach skierowane były do dwóch grup odbiorców obecnych na wydarzeniach tj. konsumentów oraz rolników i dystrybutorów zainteresowanych rozwojem ekologicznych metod produkcji i dystrybucji swoich produktów, w tym współpracą branżową oraz tworzeniem i udziałem w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Konsumenci mieli możliwość dowiedzieć się o różnicach między żywnością ekologiczną i konwencjonalną, poszerzyć wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia dzieci i rodziny oraz poznać zasady wytwarzania żywności w gospodarstwach ekologicznych i sposoby ich funkcjonowania. Rolnicy i dystrybutorzy żywności mieli możliwość uzyskać informacje i porady w zakresie korzyści z uczestniczenia w systemach krótkich łańcuchów dostaw żywności, zalet podejmowania współpracy i zawiązywania partnerstw branżowych oraz kontaktów i źródeł informacji;
  • dziesięć internetowych artykułów informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do konsumentów oraz producentów żywności ekologicznej promujących żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;
  • trzy foldery informacyjno-promocyjne, w nakładzie 1500 sztuk, skierowane do trzech grup odbiorców: konsumentów - pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną, sklepów detalicznych - materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów ekologicznych oraz rolników i przetwórców żywności ekologicznej zachęcające do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji oraz organizowania się w krótkich, lokalnych łańcuchach dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Foldery dystrybuowane były na targach i wydarzeniach branżowych, eventach prozdrowotnych oraz poprzez członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.
  • dwa filmy - jeden w formie spotu reklamującego żywności ekologiczną, w którym o produktach ekologicznych opowiadają najmłodsi konsumenci, drugi w formie filmu – krótkiego reportażu z rolnikami i przetwórcami, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach z produkcją ekologiczną a także ekspertami z zakresu żywności ekologicznej. Spot i film zostały wyemitowane w Internecie na kanale YouTube oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Można je obejrzeć w bibliotece KSOW.
  • modernizacja strony Internetowej www.jemyeko.com, która umożliwiła przeprowadzenie kampanii promującej żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję, skierowanej do konsumentów oraz rolników i dystrybutorów żywności.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem
w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich