WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

Partner KSOW: Polska Fundacja Innowacji (dawniej Fundacja Rozwoju Podhala) w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Stowarzyszeniem Nasz Kaszów

Budżet projektu: 265 532,00

Czas trwania projektu: 01.04.2018 – 31.10.2018 r.

Odbiorcy projektu:

  • Rolnicy i producenci żywności, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ) opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.
  • Konsumenci, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej.
  • Organizatorzy lub potencjalni organizatorzy systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności
  • Interesariusze w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowanie i pokonywanie barier dla rozwoju systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu przygotowano ogólnopolską kampanię medialną pod hasłem „Wiedz i mądrze jedz” tj.:

- zrealizowano cykl dziesięciu filmów oraz dziesięciu spotów-zapowiedzi, które następnie zostały wyemitowane w ogólnopolskiej TVP3

- filmy i zapowiedzi zamieszczono także w internecie, na dedykowanej stronie www.prostoodrolnika.pl  oraz związanych z nią kanałach mediów społecznościowych, tj. profilu facebook: https://www.facebook.com/ProstoodRonika  oraz YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ  

- przygotowano angielską wersję ww. filmów, które również opublikowano na stronie www.prostoodrolnika.pl

- opracowano 10 ekspertyz nt. różnych aspektów problematyki systemów KŁŻ, które udostępniono poprzez portal kampanii – znajdziesz je również w bibliotece KSOW

Filmy i zapowiedzi znajdziesz na naszym kanale na YouTube.

Za pośrednictwem TVP3, dedykowanej strony i kanałów, przekaz kampanii dotarł bezpośrednio do 797 185 odbiorców.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich