Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej

Partner KSOW: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel; Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych

Czas trwania projektu: 01.06.2020-31.10.2021

Budżet projektu: 376 635,12 zł

Odbiorcy projektu

 • Szkolenia: producenci serów, osoby związane z branżą serowarską i/lub osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,  kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego.
 • Wyjazdy studyjne: producenci serów, osoby związane z branżą serowarską i/lub osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej; przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej). Wśród wyżej wymienionych, grupa pochodziła z następujących województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,  kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Działania i efekty projektu:

 • wyjazd studyjny do Hiszpanii (16.08.-22.08.2021 r.)
  • Podczas wyjazdu, uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie organizacji, produkcji i funkcjonowania serowarstwa farmerskiego w Hiszpanii (Astoria, Galicja). Dodatkowo podczas przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi serowarniami, zrealizowano łącznie cztery godziny szkoleń z zakresu przetwórstwa mleka i serowarstwa w tematach Właściwości, przydatność technologiczna oraz wykorzystanie w serowarstwie mleka pozyskanego od drobnych przeżuwaczy oraz Charakterystyka i technologia produkcji serów hiszpańskich tj. Cabrales, Majorero, Manchego, La Serena i San Simon.
 • wyjazd studyjny do Francji (13.09.-19.09.2021 r.)
  • Podczas wyjazdu, uczestnicy zostali zapoznani z technologią wytwarzania serów z przerostem i porostem pleśni we francuskim serowarstwie. Zrealizowano dziewięć wizyt studyjnych w serowarniach, gospodarstwach i fermach, usytuowanych we francuskiej Owernii (Auvergne). Wizyty pozwoliły na bezpośrednią obserwację procesów technologicznych, wymianę doświadczeń i weryfikację rozwiązań technologicznych stosowanych do produkcji serów. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli również udział w wykładach z następujących tematów: Jakość mleka wykorzystywanego w serowarstwie, Charakterystyka i technologia produkcji serów z przerostem pleśni, Charakterystyka i technologia produkcji serów z porostem pleśni.
 • Cykl szkoleń (wykłady on-line, stacjonarnie oraz zajęcia praktyczne i laboratoryjne) Szkoła Serowarstwa Farmerskiego
  • Cykl obejmował 10 dwudniowych modułów szkoleniowych (łącznie 160 godzin).  Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne uczestników zostały zweryfikowane podczas egzaminu składającego się z dwóch części.
   Pierwszego dnia uczestnicy rozwiązali test składający się z 50 pytań, który obejmował zagadnienia sprawdzające wiedzę z bloków tematycznych realizowanych w ramach kursu, tj. m.in. właściwości fizykochemiczne, technologiczne i jakość mleka serowarskiego, technika pracy hodowlanej, technologia produkcji serów, aspekty ekonomiczne i wymagania prawne funkcjonowania serowarni farmerskiej/rzemieślniczej.
   Drugiego dnia wiedza i umiejętności uczestników zostały zweryfikowane podczas praktycznej części egzaminu, która odbyła się w sali laboratoryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Materiały szkoleniowe utrwalające zdobytą wiedzę dla uczestników wszystkich form realizacji projektu, tj. wyjazdu studyjnego do Hiszpanii, wyjazdu studyjnego do Francji oraz cyklu szkoleń.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju