Kierunek na rozwój – szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej

Partner wiodący: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Serowarów Rzemieślniczych, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel

Okres realizacji projektu: 01.06.2020–31.10.2021

Wartość projektu: 546 650, 96 zł

Cel projektu:

 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w 2020 roku.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z zakresu produkcji sera poprzez udział w siedmiodniowym wyjeździe studyjnym do Francji w 2021 roku.
 • Przeszkolenie producentów sera, osób związanych z branżą serowarską oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej podczas udziału w pilotażowym cyklu szkoleń dla zawodu serowara farmerskiego w okresie listopad 2020 – wrzesień 2021 podczas 10 szesnastogodzinnych zjazdów szkoleniowych

Formy realizacji projektu:

 • cykl szkoleń trwający 160 godz., w tym zajęcia wykładowe, warsztatowe, laboratoryjne i wyjazdy studyjne (np. wizyty w serowarniach)
 • 7-dniowy wyjazd studyjny do Hiszpanii
 • 7-dniowy wyjazd studyjny do Francji

Projekt skierowany jest do:

Wyjazd studyjny do Hiszpanii:

 • 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej
 • 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Wyjazd studyjny do Francji:

 • 15 producentów sera , osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej
 • 2 przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (osoby, które zajmują się rozwojem branży serowarskiej)

Wśród ww. grupy znajdują się reprezentanci następujących województw: województwo dolnośląskie (co najmniej 3 osoby), województwo wielkopolskie (co najmniej 3 osoby), województwo zachodniopomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo kujawsko-pomorskie (co najmniej 3 osoby), województwo mazowieckie (co najmniej 3 osoby)

Szkolenia:

 •  15 producentów sera, osób związanych z branżą serowarską i/lub osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w branży serowarskiej z województwa dolnośląskiego (co najmniej 2  osoby),województwa wielkopolskiego (co najmniej 2 osoby), województwa zachodniopomorskiego (co najmniej 2 osoby),  województwa kujawsko-pomorskiego (co najmniej 2 osoby), województwa mazowieckiego (co najmniej 2  osoby), którzy będą uczestniczyli w pełnym cyklu szkoleń.

Najnowsze informacje o projekcie - sprawdź

Ruszył kurs: Szkoła Serowarstwa Farmerskiego (news z 19.02.2021 r.)


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.