Moja SMART wieś.IDEA i FAKT

 

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Kwota dofinansowania - 123 514,39 zł

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 lipca 2021 r.

Celem projektu jest:

  • identyfikacja wprowadzonych innowacji społecznych i cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego) oraz wizji i pomysłów wdrażania koncepcji smart villages w przyszłości,
  • kontynuacja upowszechniania i promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich,
  • zaprezentowanie idei i faktów dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Brak ograniczeń dotyczących wieku, a także formy prawnej uczestnika, wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup.

Operacja będzie realizowana w formie konkursu.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku. Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora oraz patrona medialnego konkursu.

Konkurs zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania istniejących rozwiązań inteligentnych rozwiązań na wsi. Finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, co do możliwości aplikacyjnych tej koncepcji.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poszerzenie banku przykładów opisujących doświadczenie poprawy życia codziennego w sferze pracy, wiedzy oraz usług w związku z inicjatywą smart villages. Oczekujemy, że prace przesłane na konkurs będą inspiracją i jednocześnie źródłem wiedzy o dokonanych przedsięwzięciach dla osób z różnych grup wiekowych oraz środowisk.

Zidentyfikowanie kolejnych przykładów inteligentnych wsi w Polsce oraz wizji i pomysłów wdrażania tej koncepcji w przyszłości pozwoli zarówno na określenie aplikowalności tej idei w Polsce, jak również uwarunkowań, potrzeb i barier jej dalszego wdrażania.


Relacja z uroczystej gali wręczenia nagród w II konkursie "Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PANprzeczytaj


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.