Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciuo nowoczesne technologie

Partner KSOW: Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 03.08.2020–30.09.2021

Budżet projektu: 49 443,18 zł (w tym 3 478,00 zł wkład własny)

Odbiorcy projektu:

 • liderzy wiejscy, sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowani w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi, członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele miejscowości zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu uczestnika SNW.

Działania i efekty projektu:

 • Dwudniowe spotkanie w ramach projektu Najciekawsze i SMART. Promocja obszarów wiejskich w oparciu o nowoczesne technologie, w dniach  9-10 września 2021 r. w Jemielnicy.

  Pierwszego dnia spotkania odbyła się konferencja, w ramach której przedstawione zostały warunki przystąpienia do Sieci Najciekawszych Wsi.  Poruszony został zakres oceny miejscowości pod względem takich kategorii jak:
   
 • lokalne dziedzictwa materialne (zabytki, zabudowa, pomniki, atrakcje przyrodnicze, punkty widokowe itp.),
 • lokalne dziedzictwo niematerialne (historia miejsca i jej powiązanie z szerszymi zjawiskami i historiami,
 • lokalne legendy, opowieści i postaci,
 • tradycje, obyczaje i obrzędy, przestrzeń wsi i jej oddziaływanie na emocje (klimat, nastrój wsi, wrażenie jakie wywiera, co się z niej zapamiętuje),
 • wyróżniki wsi — co sprawia, że to miejsce jest wyjątkowe? Jak można to zobaczyć / odczuć?,
 • potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

  Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii, które pozwoliły uczestnikom podnieść wiedzę z zakresu optymalizacji procesów w komunikacji z mieszkańcami, dostępności stron internetowych i e-marketingu.

Ponadto w ramach realizowanego projektu wydano informatory poświęcone miejscowościom Sieci Najciekawszych Wsi. W publikacjach zawarte zostały informacje o największych atrakcjach turystycznych, trasach oprowadzania, opowieściach o poszczególnych miejscowościach, a także walory danych wsi i ich dziedzictwo.


Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Cele KSOW.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.