Najciekawsze i SMART – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciuo nowoczesne technologie

Partner wiodący: Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi z siedzibą w Kamieniu Śląskim, adres: Pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski,

Realizacja projektu rozpoczyna się: 3 sierpnia 2020 r. i kończy się w dniu 30 września 2021 r.

Kwota dofinansowania:  59 210,02 zł

Celem projektu jest dalsza promocja Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) oraz podniesienie praktycznej wiedzy członków PSORW, przedstawicieli miejscowości SNW oraz potencjalnych nowych członków SNW i PSORW w zakresie promocji regionu w oparciu o nowoczesne technologie poprzez organizację konferencji, warsztatu i wydanie folderów promocyjnych. Dzięki organizacji konferencji i warsztatu umożliwiającego podniesienie praktycznej wiedzy grupy docelowej w zakresie promocji wsi/regionu w oparciu o nowoczesne technologie, transfer wiedzy na obszarach wiejskich w znacznym stopniu zostanie ułatwiony. Realizacja celu umożliwi wymianę wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań wśród uczestników operacji, a w dalszej perspektywie także pośród innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu:

  • Warsztat – warsztat dla około 60 osób z zakresu nowoczesnych technologii pozwoli uczestnikom podnieść wiedzę z zakresu optymalizacji procesów w komunikacji z mieszkańcami, dostępności stron internetowych i e-marketingu.
  • Konferencja – dla około 90 osób min. wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowani w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi. Do grupy docelowej dołączą również członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele miejscowości zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu uczestnika SNW.
  • Publikacja/Materiał drukowany – drukowane foldery będą poświęcone miejscowościom, które otrzymały już certyfikaty SNW (10 wsi) oraz potencjalnym nowym członkom SNW. W folderach zawarte zostaną największe atrakcje turystyczne, trasa oprowadzania, opowieści poszczególnych miejscowości, komunikaty, walory, dziedzictwo czy dane kontaktowe.

Formy realizacji projektu: warsztat, konferencja, folder promocyjno-informacyjny.

Projekt skierowany jest do:

  • pierwszą grupę docelową stanowią wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowani w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi. Do grupy docelowej dołączą również członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele miejscowości zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu uczestnika SNW.
  • drugą grupę odbiorców folderu stanowić będą mieszkańcy całego kraju, zwłaszcza turyści zainteresowani odwiedzeniem nowych miejsc i poznaniem ciekawych ofert miejscowości wchodzących w skład Sieci Najciekawszych Wsi.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.