Rozwój produkcji bydła ras mięsnych, integracja i innowacje w modelu francuskim

Partner wiodący: Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2021 r. i kończy się w dniu 30 października 2021r. 

Kwota dofinansowania: 143 809,14 zł

Celem projektu jest przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Francji oraz spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie hodowli i produkcji bydła ras mięsnych, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w tym poprzez integrację (szczególnie w obszarze bydła mięsnego).

Poza wnioskiem: zdobycie wiedzy i poznanie francuskich doświadczeń w zakresie hodowli  i produkcji bydła ras mięsnych, procesu integracji poziomej i pionowej w rolnictwie oraz adaptacji innowacji w procesie produkcji rolnej. Francuscy rolnicy oraz ich organizacje posiadają ogromny dorobek i doświadczenie w zakresie funkcjonowania procesu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami rynku rolnego. Następnym krokiem będzie rozpowszechnianie rezultatów wyjazdu studyjnego wśród polskich podmiotów zainteresowanych rozwojem hodowli i produkcji bydła ras mięsnych przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, również w zakresie integracji rolnictwa (poziomej i pionowej), poprawy pozycji rolników w łańcuchach produkcji, optymalizacji tych łańcuchów a także dostępnych innowacji oraz ich adaptacji.

Cele szczegółowe obejmują:

Transfer wiedzy wśród 20 uczestników wyjazdu studyjnego oraz co najmniej 80-100 producentów rolnych z 4 województw Polski, uczestników 4 jednodniowych spotkań, podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.

Promocję hodowli i produkcji bydła ras mięsnych, integracji oraz innowacyjności wśród wszystkich zainteresowanych.

Formy realizacji projektu:

  • 1 wyjazd studyjny do Francji, która jest jednym z wiodących rynków UE jeśli chodzi o produkcję oraz hodowlę bydła mięsnego;
  • 4 spotkania, które zorganizowane zostaną po wyjeździe studyjnym a pozwolą utrwalić i ugruntować zdobytą przez uczestników wiedzę oraz podzielić się nią z innymi zainteresowanymi; zainteresowani zdobędą wiedzę pozwalającą na rozpoczęcie lub rozwój produkcji bydła mięsnego w optymalnym, partnerskim i zintegrowanym modelu oraz przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań;
  • promocja operacji na stronach internetowych partnerów KSOW.

Projekt skierowany jest do:

  • rolników z 4 województw: kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie, zarówno uczestników wyjazdu studyjnego jak i uczestników 4 spotkań które odbędą się po wyjeździe w celu prezentacji jego przebiegu oraz efektów.
  • doradców zainteresowanych rozwojem hodowli i produkcji bydła ras mięsnych, integracją poziomą i pionową w rolnictwie oraz adaptacją innowacji w procesie produkcji rolnej.
  • przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz nauki zainteresowanych rozwojem nowoczesnego rolnictwa oraz produkcji żywności najwyższej jakości.

Wielkim wyzwaniem jest rekrutacja spośród rolników i doradców  osób mających cechy prawdziwych liderów i zdolność zarażania entuzjazmem i energią do rozwoju.