„W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne dla polskich producentów sera i wina”

Partner KSOW: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z  Stowarzyszeniem Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszeniem Winnice Dolnośląskie

Budżet projektu: 160 318,93 zł (w tym wkład własny 16 000,00 zł)

Czas trwania projektu: 01.05.2018 - 30.09.2018 

Odbiorcy projektu:

  • producenci wina z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i małopolskiego (25 osób)
  • producenci sera z 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego (35 osób)
  • przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 6 osób (3 osoby zajmujące się branżą winiarską i 3 osoby zajmujące się branżą serowarską)

Działania i efekty projektu:

  • Głównym celem 5-dniowego wyjazdu studyjnego do Tyrolu (Austria), który odbył się w dniach 2-6 lipca 2018 było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 38 producentami sera i przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a zagranicznymi producentami działającymi w branży serowarskiej. Uczestnicy odwiedzili dziewięć serowarni w: SCHAUKAESEREI KASPLATZL, ERLEBNIS SENNEREI ZILLERTAL – MAYRHOFEN, KASEREI PLANGGER, SENNEREI HATZENSTADT, WORGL BERGLANDMILCH, SCHONANGER ALM DIARY FARM, BIOSENNEREI KOLSASS, HEUMILCHSENNEREI IN FUGEN, WILDER KAESER. Program wyjazdu studyjnego do Tyrolu był bardzo napięty, ale dzięki temu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć serowarnie różne pod względem wielkości i procesów produkcji; poznać nie tylko tyrolskie sery, ale przede wszystkim porozmawiać z ich producentami, zadać istotne dla nich pytania i nawiązać nowe kontakty potrzebne do przyszłej współpracy.
  • W dniach 21-23 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd studyjny dla producentów wina i przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy 28 producentami wina i przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zagranicznymi producentami działającymi w branży winiarskiej podczas trzydniowego wyjazdu studyjnego na Morawy (Czechy). W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili sześć winnic i Narodowe Centrum Wina w Valticach oraz wzięli udział w wykładach teoretycznych dotyczących zakładania nowej winnicy, głównych problemów związanych z zakładaniem nowej winnicy oraz głównych problemów produkcji białych win morawskich. Program wizyty na Morawy był bardzo rozbudowany, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć winnice różne pod względem wielkości i procesów produkcji; poznać nie tylko morawskie wina, ale przede wszystkim porozmawiać z ich producentami, zadać istotne dla nich pytania, nawiązać nowe kontakty, które jak już zauważono, owocują dalszą współpracą.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju