4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu: 01.01.2021–30.04.2021

Budżet projektu: 137 252,00 zł ( w tym wkład własny: 18 460,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy,
 • doradcy rolni,
 • mieszkańcy obszarów wiejskich,
 • nauczyciele, uczniowie i studenci szkół rolniczych.

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu powstało 6 filmów, z których mieszkańcy obszarów wiejskich, w sposób przystępny dowiedzieli się „krok po kroku” jak założyć i prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, zwaną MLO.

 1. Kiedy warto przejść z RHD do MLO - w filmie zostali przedstawieni rolnicy, którzy zdecydowali się na działalność MLO. Przedstawiono również informacje charakteryzujące ten typ działalności (skala produkcji, dochodu). Pokazano także równice w działalności RHD i MLO. 
   
 2. MLO Pierwszy krok do założenia działalności – w odcinku przedstawione zostały wymogi weterynaryjne, jakie należy spełnić w MLO. Ukazane zostały branże, w których można założyć tego typu działalność. Ponadto w materiale znalazła  się również informacja, w jaki sposób zarejestrować działalność MLO, gdzie można zgłosić się po informacje oraz gdzie złożyć stosowne dokumenty. 
   
 3. MLO czyli o czym musimy pamiętać. Obowiązki przedsiębiorcy – w odcinku znalazły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez rolników. Objaśnione zostały również sprawy kadrowe. W materiale przedstawiono również odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości łączenia działalności MLO z ubojnią rolniczą w celu pozyskania mięsa.
   
 4. MLO Nasz biznesplan i projekt technologiczny – w materiale znalazła się informacja w jaki sposób przygotować odpowiedni biznesplan. Lekarz weterynarii oraz ekspert zaprezentowali wymogi dotyczące projektu technologicznego zakładu oraz wymogi higieniczne. W filmie przedstawiono również informacje dotyczące tego, które zakłady mogą skorzystać z odstępstw od niektórych wymagań higienicznych. 
   
 5. MLO Gdzie sprzedawać swoje produkty? – w odcinku przedstawiono producentów MLO, którzy dostarczają i sprzedają swoje produkty. Film zawiera przykłady działalności producentów MLO oraz skuteczne kanały sprzedaży produktów.
   
 6. MLO To się uda! – w materiale przedstawieni zostali producenci rolni, którzy z powodzeniem prowadzą swoją działalność na zasadach MLO. W filmie znalazła się informacja, co było kluczem ich sukcesu. Podpowiadają również na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu tego typu działalności.

Wszystkie filmy dotyczące MLO są dostępne na naszym kanale YouTube.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 5 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.