4 kroki do stworzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MLO

Partner wiodący: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2021 r. i kończy się w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Kwota dofinansowania:122 208,00 zł

Celem projektu jest produkcja filmów, z których mieszkańcy obszarów wiejskich w sposób przystępny dowiedzą się „krok po kroku” jak założyć i prowadzić działalność małą, lokalną, ograniczoną, zwaną MOL oraz jakie wymogi należy spełnić.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Promocję działalności MOL wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
  • Zapoznanie z przykładowym projektem, w którym będzie prowadzona działalność MOL, przedstawienie biznesplanu inwestycji oraz informacji o średnich dochodach czerpanych z tego typu działalności.
  • Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Formy realizacji projektu:

Produkcja 6 filmów 12-minutowych o tematyce MLO i zamieszczenie ich w internecie na stronie youtube. Ponadto filmy zostaną przesłane e-mailem do wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, oraz do wszystkich szkół rolniczych w całym kraju, podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników,
  • doradców rolnych,
  • mieszkańców obszarów wiejskich,
  • nauczycieli, uczniów i studentów szkół rolniczych (W tym osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich przynajmniej w 51%).

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.