Idea Kilometra Zero na przykładzie włoskich doświadczeń

Partner wiodący: Województwo Podlaskie

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 30 października 2020 r.

Kwota dofinansowania: 129 616,00 zł

Celem projektu jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z modelem współpracy „Kilometr Zero” w regionie Veneto.

Cele szczegółowe obejmują:

 Przeszkolenie 17 uczestników wyjazdu studyjnego z modelu współpracy „Kilometr Zero” w regionie Veneto.

·         Wdrożenie modelu współpracy „Kilometr Zero” na gruncie krajowym.

Formy realizacji projektu:

·         5-dniowy wyjazd studyjny do Włoch, region Veneto, dla 17 przedstawicieli urzędów marszałkowskich, lokalnych grup działania (LGD) i izby rolniczej.

·         Zorganizowanie spotkania podsumowującego wyjazd studyjny do Włoch dla 17 uczestników.

Projekt skierowany jest do:

  •  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
  •  przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
  • przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • przedstawiciela LGD „Puszcza Białowieska”,
  • przedstawiciela LGD N.A.R.E.W.,
  • przedstawiciela Podlaskiej Izby Rolniczej.

Partner zrezygnował z realizacji umowy

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.