Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

Partner KSOW: Województwo Podlaskie, Podlaska Izba Rolnicza,  Podlaski Związek Pszczelarzy w Białymstoku, Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Czas trwania projektu: 01.09.2020 – 30.10.2021

Budżet projektu: 134 317,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • przedstawiciele urzędów marszałkowskich;
  • przedstawiciele producentów i organizacji wspierających (w tym pszczelarze, producenci serów, warzyw);

Działania i efekty projektu:

  • Wyjazd studyjny — podczas wizyty studyjnej 13 uczestników nabyło wiedze w tematyce certyfikacji produktów regionalnych. W trakcie pobytu wymieniano się doświadczeniami z producentami lub organizacjami producentów odnośnie korzyści i specyfiki wynikającej z unijnej rejestracji i certyfikacji produktów regionalnych.
     
  • Spotkanie — przyczyniło się do rozpropagowania i wzmocnienia efektów wizyty studyjnej pośród 29 uczestników w ramach spotkania podsumowującego. Nawiązano trwałe relacje współpracy pomiędzy producentami z różnych województw, a także pomiędzy pracownikami i przedstawicielami poszczególnych urzędów marszałkowskich zaangażowanych w realizację operacji.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.