Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

Partner wiodący: Województwo Podlaskie

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 września 2020 r. i kończy się w dniu 30 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 136 470, 46 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy o unijnych systemach jakości żywności oraz o zasadach współpracy związanej z wdrażaniem polityki jakości żywności.

Cele szczegółowe obejmują:

·         Zapoznanie 13 uczestników wyjazdu studyjnego z modelem współpracy w ramach oznaczeń geograficznych w Europie.

·         Wdrożenie modelu współpracy w tematyce oznaczeń geograficznych na gruncie krajowym.

Formy realizacji projektu:

·         5-dniowy wyjazd studyjny do kraju Europy południowej dla 13 przedstawicieli samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych systemami jakości żywności.

·         Zorganizowanie spotkania podsumowującego wyjazd studyjny do 20 osób.

Projekt skierowany jest do:

·         Przedstawicieli samorządu terytorialnego.

·         Przedstawicieli lokalnych grup działania.

·         Przedstawicieli organizacji branżowych/ producentów związanych z unijnym systemem oznaczeń geograficznych – w tym samorządu rolniczego.

·         Podmiotów zainteresowanych i mających potencjał wejścia w ten system z województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej Partnera KSOW: https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/naszeinicjatywy/oznaczenia-ksow.html


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.