Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Fund, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Czas trwania projektu:  01.05.2020– 31.10.2021

Budżet projektu: 221 422,32 zł (w tym wkład własny 50 860,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • członkowie Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z 9 województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego;
 • uczniowie i  nauczyciele ze szkół podstawowych i gastronomicznych z powyższych województw.

Działania i efekty projektu

 • Poradnik Lokalne regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II.
  • Drugie wydanie podręcznika zawiera aktualną i niezbędną wiedzę oraz porady jak założyć, prowadzić oraz prężnie rozwijać działalność kół gospodyń wiejskich, w zakresie:
   • znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w budowaniu dziedzictwa danego regionu,
   • możliwości udziału w systemach jakości żywności,
   • procedury rejestracji i wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie,
   • sprzedaży przez rolników swoich produktów,
   • narzędzi i możliwości komunikacji i promocji organizacji,
   • formalno-prawnych aspektów funkcjonowania KGW,
   • współpracy z innymi organizacjami,
   • sposobów pozyskiwanie funduszy,
   • budowania partnerstw.

    Poradnik został przekazany uczestnikom jednodniowych szkoleń dla KGW. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW poradnik-min.pdf (ksow.pl)
 • Dziewięć jednodniowych szkoleń w formule online dla przedstawicieli KGW.
  • Podczas szkoleń uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu:
   • znaczenia produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,
   • dziedzictwa regionalnego;
   • zasad uczestniczenia w krajowych i unijnych systemach jakości żywności;
   • istoty krótkich łańcuchów dostaw;
   • możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

    Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami sprzedaży produktów własnych, możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych, sposobami promocji oraz rozwoju swojej działalności. Przeszkolono przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z dziewięciu województw, łącznie 512 osób.
 • Dziewięć warsztatów kulinarnych w formule online dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i gastronomicznych.
   
 • Uczestnicy mieli możliwość poznać swoje lokalne dziedzictwo kulinarne -
  produkty i dania, które często ich prababcie i babcie używały i gotowały na co dzień.
  • Podczas warsztatów kulinarnych online, zaprezentowane zostały nagrania, na których członkowie kół gospodyń wiejskich przedstawili wykonanie dwóch dań tradycyjnych dla swojego koła i regionu. Po prezentacji, koła odpowiadały na pytania uczniów, ale także opowiadały szerzej o swojej działalności, o innych potrawach, które przygotowują, a których nie zaprezentowały na nagraniach, o swoich tradycyjnych strojach, o tradycjach, które kultywują.
   Zachęcały także do tego, by uczniowie także pytali swoich dziadków o ich tradycje z dzieciństwa oraz do samodzielnego przyrządzenia zaproponowanych dań. Dzięki warsztatom młodzież poznała dziedzictwo kulturalne swojego regionu.
   W warsztatach wzięło udział 1900 uczniów i nauczycieli z 78 szkół z dziewięciu województw.

   Wszystkie filmy z warsztatów kulinarnych są dostępne w filmotece KSOW …. (obecnie: Czym jest lemieszka? Jak zrobić rabarbarusie? — Panie z KGW wyjaśniają - KSOW).
    
 • Dziesięć artykułów w prasie lokalnej i branżowej.
  • Publikacje dotyczyły tematyki kół gospodyń wiejskich, będących równocześnie podsumowaniem działań, prowadzonych w ramach operacji. Jednocześnie artykuły służyły promocji życia na wsi, prezentując jej bogactwo i mnogość działań kół, zachęcając tym samym potencjalnych członków kół do wstąpienia do organizacji i dzielenia się swoim doświadczeniem, wspierając tym samym rozwój obszarów wiejskich.
   • Artykuły ukazały się w następujących czasopismach:
    • Strefa Agro – Koło Gospodyń Wiejskich gotowe do działania;
    • Głos Dziennik Pomorza – Rabarbarusie i Specjał Młyński z Pomorza Drawskiego;
    • Nowiny – Tradycyjny rosół z Podkarpacia i nagromadzane smażone pierogi;
    • Gazeta Pomorska – Przepis na pierogi i pstrąga prosto z Kujaw i Pomorza;
    • Kurier Lubelski – Jak przygotować tradycyjne potrawy z Lubelszczyzny, czyli lemieszkę i kluski siwaki;
    • Kurier poranny i Gazeta Współczesna – Jak przygotować babę drożdżową i kartacze – tradycyjne potrawy z Podlasia;
    • Dziennik Bałtycki – Jak przygotować regionalne potrawy z Pomorza, czyli zupę zagraj i jabłko czernińskie;
    • Gazeta Wrocławska – Tradycyjne smaki przywiezione na Dolny Śląsk przez jego mieszkańców;
    • Dziennik Łódzki – Barszcz z wiśni czyli co jedli mieszkańcy wsi z czasach Reymonta;
    • Dziennik Zachodni – Potrawy prosto spod Babiej Góry;

Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1 KSOW: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.