Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie

Partner KSOW: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 04.11.2020

Budżet projektu: 16 004,31 zł (w tym wkład własny 3 127,52 zł)

Odbiorcy projektu:

  • potencjalni konsumenci produktów aroniowych tj. osoby odwiedzające punkty informacyjne oraz imprezy plenerowe o charakterze rolno-spożywczym;
  • producenci żywności;
  • właściciele lokali gastronomicznych z okolic plantacji aronii i producenci wyrobów aroniowych.

Działania i efekty projektu:

  • zorganizowanie punktów informacyjnych na imprezach plenerowych o charakterze rolno-spożywczym, organizowanych na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego;
  • rozprowadzenie broszury informacyjnej o wykorzystaniu owoców aronii oraz produktów aroniowych oferowanych przez lokalnych producentów, broszura - pobierz.

Punkty informacyjne zostały zorganizowanie w następujących miejscach i terminach:

  1. Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej w Poznaniu w dniach 26-27.09.2020 r.
  2. Bazar Natury w Gdańsku w dniu 01.10.2020 r.
  3. Sopocki Rynek w dniu 02.10.2020 r.
  4. Wolny Jarmark Toruński w dniu 11.10.2020 r.
  5. EkoBazar we Wrocławiu w dniu 17.10.2020 r.

Na stoiskach przygotowana była ekspozycja, na której prezentowano dostępne w polskich sklepach produkty aroniowe m.in. herbatki, soki, syropy, koncentraty, owoce suszone czy liofilizowane. Odwiedzający otrzymywali próbkę ekologicznego 100% soku aroniowego bez cukru, a także broszurę zawierającą informacje o zaletach aronii i jej pozytywnym oddziaływaniu na zdrowie, przykładowe przepisy na przetwory aroniowe oraz dane teleadresowe plantacji i producentów wyrobów aroniowych zlokalizowanych na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Dodatkowo przesłano broszury informacyjne do 100 właścicieli lokali gastronomicznych i 40 zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Celem było zwrócenie ich uwagi na produkty aroniowe oferowane przez lokalnych producentów oraz zachęcenie do wykorzystania aronii lub jej przetworów w ofercie lokali gastronomicznych i zakładów przetwórstwa. Dzięki skróconemu łańcuchowi dostaw, bezpośrednio z gospodarstw oraz niewielkich lokalnych przetwórni, cena końcowa produktów z aronii może być przystępniejsza i bardziej akceptowalna przez klientów. A co za tym idzie może wzrosnąć popyt i spożycie aronii i jej przetworów, które są dostępne w najbliższym otoczeniu nabywców.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą