Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji

Partner KSOW: Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Pomorską Izbą Rolniczą

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020

Budżet projektu: 97 953,60 zł (w tym wkład własny 7 000,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy – liderzy, przedstawiciele środowiska rolniczego działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych oraz pracownicy izb rolniczych z terenu całego kraju.

Działania i efekty projektu:

  • dwudniowa konferencja pn. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”, obejmująca część plenarną oraz część warsztatową. Podczas konferencji i warsztatów uczestnicy zapoznali się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami na temat szans i możliwości jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji.

Uczestnicy w trakcie konferencji i warsztatów zapoznali się m.in. z zespołowymi formami prowadzenia działalności rolniczej, aspektami agroekologii. Została im przybliżona definicja gospodarstwa rodzinnego, a także zostali zaznajomieni z wyzwaniami jakie wiążą się z postępującą globalizacją, szczególnie w kontekście utrzymania i rozwoju konkurencyjności gospodarstw rodzinnych w Polsce. Zapoznano uczestników ze zwiększającym się znaczeniem instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie a także z systemem wiedzy i innowacyjności w rolnictwie” (AKIS) w kontekście konkurencyjności polskich gospodarstw rodzinnych.

Wnioski z konferencji oraz warsztatów do

pobrania

w bibliotece KSOW

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich