Akcja z udziałem blogerów „Dobry biznes na wsi”

Partner KSOW: Polska Organizacja Turystyczna

Czas trwania projektu: 01.06.2019 - 30.09.2019

Budżet projektu: 227 765,25 zł

Odbiorcy projektu:

  • 20 właścicieli inicjatyw prowadzonych na obszarach wiejskich wybranych przez Polską Organizację Turystyczną do udziału w projekcie, o których przygotowane zostały publikacje;
  • mieszkańcy obszarów wiejskich, poszukujących źródła dochodu pozarolniczego, planujący założenie / rozwój istniejącego biznesu opartego o potencjał kulturowy, przyrodniczy czy historyczny obszarów wiejskich;
  • turyści krajowi, osoby potencjalnie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi, poszukujący ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Działania i efekty projektu:

  • Podróże studyjne dziesięciu blogerów / influencerów do wybranych inicjatyw prowadzonych na wsi. Wybrani blogerzy / influencerzy odwiedzili dwa wybrane miejsca na obszarach wiejskich w województwach: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
  • 20 publikacji w internecie, które promują wizerunek polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu oraz wypoczynku. Publikacje w formie artykułów i materiałów video zostały opublikowane przez blogerów na ich kanałach (zobacz)

Wszystkie powstałe „opowieści” prezentują success story poszczególnych obiektów agroturystycznych: historię powstania obiektu; pomysł na jego aranżację i wyróżniające elementy nawiązujące do stylistyki wiejskiej; walory lokalnego obszaru wiejskiego i klimatu miejsca; przepis na sukces, czyli co decyduje o tym, że miejsce jest chętnie odwiedzane przez gości; osobistą historię właścicieli, pozytywny wpływ obiektu na najbliższą okolicę i lokalną społeczność; doświadczenia właścicieli z prowadzenia biznesu i ich plany na przyszłość.

  • Treści stworzone przez influencerów, w których „product placement” został przedstawiony wprost, wzbudziły zaufanie i zainteresowanie potencjalnego odbiorcy. Świadczy o tym pozytywnie odebrana komunikacja w formie komentarzy pod publikacjami  i wytworzone dyskusje na temat życia na wsi oraz szerokie zasięgi publikowanych materiałów.
  • Właściciele prowadzonych inicjatyw potwierdzają, że zaprezentowanie biznesów w ramach akcji przełożyło się na zwiększone zainteresowanie turystów ich ofertą. Zrealizowana operacja miała pozytywny odbiór wśród grupy docelowej, zwiększyła zainteresowanie wypoczynkiem na wsi i różnego rodzajami formami pozarolniczej działalności, tym samym pozytywnie wpłynęła na rozwój obszarów wiejskich.

Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działania 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich