LEADER dziś i jutro - Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 238 598,53 zł (w tym wkład własny 24 564,35 zł)

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER i wsparcie lokalnych grup działania, reprezentujących różne środowiska

Działania i efekty projektu:

 • konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021, w ramach której uczestnikom przybliżono tematy:
 1. Pierwszy kamień milowy - Jak nam poszło? – podsumowania stopnia realizacji poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 2. Co słychać u animatorów? - prezentacje animatorów biorących udział w projekcie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich „Akademia umiejętności animatora LGD”.
 3. Jak funkcjonuje LGD, jak są realizowane LSR, jak to działa w praktyce?
 4. Jak to robią inni? - Przykłady CLLD w krajach Unii Europejskiej.
 5. I co dalej z LEADER’em?

Przeprowadzono warsztaty:

 1. Warsztaty - Jak odczarować LGD? Dyskusja w siedmiu grupach o roli LGD, realizacji LSR;
 2. Warsztaty prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich;

oraz debatę „LEADER w przyszłym okresie programowania”.

Więcej informacji wraz z zakresem tematycznym konferencji oraz działań zrealizowanych w ramach wydarzenia znajduje się w raporcie powstałym po konferencji - raport można znaleźć w bibliotece KSOW.

 • Film – relacja z konferencji „LEADER dziś i jutro - konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.” - film obejrzeć można w filmotece KSOW;
 • Gra terenowa np. w formie Quest’u oparta na legendach i tradycjach świętokrzyskich.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju