Wolanow Food Festival

Partner KSOW: Gmina Wolanów w partnerstwie z: Gminą Potworów, Związkiem Gmin Radomka, LGD Razem dla Radomki, Stowarzyszeniem Dolina Pilicy, LGD Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszeniem LGD Razem na Piaskowcu, LGD Zielony Pierścień

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 30.09.2019

Budżet projektu: 168 662,89 zł (w tym wkład własny 28 659,00)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy obszarów wiejskich pięciu województw: łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego;
 • uczestnicy warsztatów oraz delegacje z partnerskich województw, wystawców, producentów rolnych, przedsiębiorców.

Łącznie przeszkolonych zostało 268 osób z terenu 5 województw.

Działania i efekty projektu:

 • 10 szkoleń/warsztatów dotyczących tradycji kulinarnych i ich promocji. W trakcie szkoleń omawiano takie zagadnienia jak:
 • produkty regionalne - dobre przykłady w Polsce i na świecie.
 • "Papryka przytycka" jako pamiątka kulinarna z regionu. Jak współpracować z branżą turystyczną?
 • Jak komunikować, by trafiać do konsumenta -  budowanie standardu na wzór papryki przytyckiej.
 • Turystyka zrównoważona oparta o lokalne produkty, w tym zachowanie zasobów przyrody i ochrona rdzennej kultury.
 • Promocja produktu i marki z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji (wprowadzenie do marketingu wraz z omówieniem zasad budowy strategii marketingowej, marka i reklama w socialmedia, E-marketing, controlling marketingowy).
 • Edukacja ekologiczna a produkty lokalne.
 • Tworzenie organizacji i nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami na obszarach wiejskich w celu wspólnej sprzedaży i łańcucha dostaw.
 • Wolanow Food Festival – impreza plenerowa promująca produkty lokalne, uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Wolanów oraz zaproszeni goście. W ramach festiwalu organizowano warsztaty kulinarne, konkursy, prezentacje i degustacje produktów oraz występy regionalnych zespołów artystycznych, w tym:
 • utworzono ponad 20 stoisk wystawienniczych dla wystawców z pięciu województw, gdzie rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, wytwórcy tradycyjnej żywności mogli prezentować i promować swoje wyroby;
 • na scenie głównej prowadzono pokazy kulinarne przez zaproszone gwiazdy festiwalu: Roberta Makłowicza i Paulinę Foremny;
 • zorganizowano warsztaty z zakresu gotowania prowadzone jednocześnie w trzech namiotach warsztatowych przez gwiazdy festiwalu Roberta Makłowicza i Paulinę Foremny oraz lokalną restauratorkę Elżbietę Bień, gdzie można było aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu potraw z lokalnym produktem - papryką przytycką w roli głównej;
 • w jednym z namiotów warsztatowych prezentowano dobre praktyki z różnych LGD z innych województw w oparciu o dziedzictwo kulinarne poszczególnych regionów.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie