Marka lokalna szansą rozwoju obszarów wiejskich

Partner KSOW: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem oraz wraz z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Ducha Gór

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 76 463,00 zł (w tym wkład własny 3 479,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • uczestnicy wytypowani przez lokalną grupę działania Krasnystaw Plus – członkowie i tej grupy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów gminnych, lider lokalny, rolnicy, członkowie stowarzyszeń pozarządowych (z województwa lubelskiego);
 • uczestnicy wytypowani przez lokalną grupę działania Krajna Złotowska – członkowie i pracownicy tej grupy, koła gospodyń wiejskich, gminne biblioteki publiczne i ośrodki kultury, przedstawiciele lokalnego samorządu, przedsiębiorcy, pracownicy muzeum, pracownicy KOWR (z województwa wielkopolskiego);
 • uczestnicy wytypowani przez LGD Między Wisłą a Kampinosem - członkowie tej grupy oraz członkowie Fundacji Misja Kampinos (z województwa mazowieckiego);
 • uczestnicy wytypowani przez lokalną grupę działania Partnerstwo Ducha Gór – członkowie i pracownicy tej grupy (z województwa dolnośląskiego). 

Działania i efekty projektu:

 • dwie wizyty studyjne na obszarze lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór oraz na obszarze lokalnej grupy działania Między Wisłą a Kampinosem, które pozwoliły uczestnikom na wymianę i porównanie doświadczeń związanych z tworzeniem warunków do współpracy trójsektorowej w oparciu o wykorzystywanie zasobów kulturowych, historycznych, przyrodniczych i wytwarzanych produktów lokalnych, stanowiących bazę do tworzenia marki lokalnej. Spotkania dały także możliwość sieciowania zróżnicowanych marek lokalnych – zestawione zostały przedsięwzięcia miękkie w ramach karkonoskiej marki lokalnej - Skarby Ducha Gór wraz z inwestycjami twardymi w ramach marki lokalnej Misja Kampinos.

Jakie miejsca zostały odwiedzone i jakie przedsięwzięcia poznali uczestnicy wizyt studyjnych?

Interesariusze karkonoskiej marki lokalnej - Skarby Ducha Gór w czasie wizyty studyjnej na obszarze lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór poznali:

 • usługi turystyczne piekarnia Piernikowy.pl;
 • przedsiębiorstwo wielobranżowe DORADO usługi turystyczne Wiejskie Delicje – sklep z wyrobami tradycyjnymi i regionalnymi, Łomnica;
 • gospodarstwo rolne Wiktor Zimmer produkty i wyroby lokalne - mięso wołowe, karpie, jajka od kur wolno wybiegowych, Łomnica;
 • karkonoskie smaki i produkty oraz wyroby lokalne i przetwory owocowe – konfitury, soki, rogaliki orzechowe dystrybuowane w Łomnickiej Hali Mlecznej i Wiejskie Delicje – sklep z wyrobami tradycyjnymi i regionalnymi, Łomnica;
 • gospodarstwo Kozia Łąka Produkty i wyroby lokalne sery łomnickie Z Koziej Łąki, Łomnica;
 • produkty i wyroby lokalne Pierniczki Trzcińskie; piernikarnia ,,Słodka Chata” w Trzcińsku;
 • Abditus Sp. z o.o. produkty i wyroby lokalne - likier karkonoski dystrybuowane w Łomnickiej Hali Mlecznej i Wiejskie Delicje – sklep z wyrobami tradycyjnymi i regionalnymi;
 • pasieka michałowicka pod Śnieżnymi Kotłami - produkty i wyroby lokalne - miód karkonoski leśny, dystrybuowane w Galerii Produktu Lokalnego ,,Skarbiec Ducha Gór” w Karpaczu;
 • produkty i wyroby lokalne - limitowane kartki pocztowe z grafikami i akwarelami o tematyce  Karkonosze dystrybuowane w Galerii Produktu Lokalnego ,,Skarbiec Ducha Gór” w Karpaczu;
 • manufaktura Drewniany Piotrula - produkty i wyroby lokalne - użytkowe i ozdobne wyroby ze starego drewna z ręcznie kutymi elementami metalowymi, z wstawkami ceramicznymi ręcznie malowanymi motywami kulturowymi Krainy Ducha Gór, dystrybuowane w Galerii Produktu Lokalnego ,,Skarbiec Ducha Gór” w Karpaczu;
 • produkty turystyczne miasta Karpacz, interaktywne muzeum w Karpaczu ,,Tajemnice Karkonoskie”.

W trakcie wizyty studyjnej na terenie lokalnej grupy działania Między Wisłą a Kampinosem interesariusze marki lokalnej Misja Kampinos poznali:

 • Kampinoski Park Narodowy - Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin;
 • Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, gmina Czosnów;
 • Centrum Misji Afrykańskich, Bożęcin Duży, gmina Leszno;
 • Multicentrum Misja Kampinos - centrum promocji gminnych zasobów kultury i miejsce dostępu do zasobów kultury dla mieszkańców  gminy  Błonie oraz powiatu warszawskiego zachodniego poprzez udostępnienie nowej przestrzeni kulturalnej, uatrakcyjnienie i rozwój oferty kulturalnej w zakresie działalności edukacyjnej, kulturalnej, scenicznej i wystawienniczej oraz zwiększenie potencjału turystycznego gminy Błonie;
 • park rozrywki Julinek, gmina Leszno;
 • strzelnica U27, Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki;
 • MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, gmina Ożarów Mazowiecki;
 • Centrum Kultury Izabelin, gmina Izabelin;
 • Karczma Zaborów, gmina Leszno.

Przykłady sieciowania marki lokalnej na obszarze wizytowanych partnerów uczestnicy odebrali jako wzorcowe wykorzystanie lokalnych zasobów do osiągnięcia sukcesu w biznesie i promocji obszarów wiejskich.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej