Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wspomaga prace Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

Grupa ma służyć wymianie wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwieniu współpracy pomiędzy partnerami KSOW w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Czym zajmuje się ta grupa?

 • konsultowaniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 
 • konsultowaniem i monitorowaniem Planów operacyjnych KSOW dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służ wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich";
 • identyfikacją priorytetów strategicznych i głównych obszarów działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) na poziomie krajowym;
 • przygotowaniem założeń do ewaluacji, ekspertyz i analiz dotyczących funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce

Posiedzenia Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

 • IX posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 9 grudnia 2022 r. - czytaj
 • VIII posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 21 grudnia 2021 r. - czytaj
 • VII posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 15 grudnia 2020 r. - czytaj
 • VI posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 4 grudnia 2019 r. czytaj
 • V posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 23 stycznia 2019 r. czytaj
 • IV posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 6 lutego 2018 r. - czytaj
 • III posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 13 czerwca 2017 r. - czytaj
 • II posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 8 września 2016 r. - czytaj
 • I posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW -  17 grudnia 2015 r. - czytaj

Uchwały Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Uchwała nr 24 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji rekomendowanych obszarów tematycznych operacji do realizacji przez jednostki doradztwa rolniczego (JDR) w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w 2022 roku - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 23 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie operacji własnych zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci. - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 22 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotyczącej zaopiniowania priorytetów SIR na lata 2016-2023 - pobierz
Uchwała nr 21 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania 3 zespołów roboczych - pobierz
Uchwała nr 20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 19 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 18 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 17 z dnia 21 kwietnia 2020 r.  w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 16 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 pobierz, zał. do uchwały- pobierz
Uchwała nr 15 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5- pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 14 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały nr 1 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  - pobierz
Uchwała nr 13 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 12 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 11 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz 
Uchwała nr 10 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 9 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania trzech zespołów roboczych - pobierz
Uchwała nr 8 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015  r. dotyczącej zaopiniowania priorytetów SIR na lata 216-2023 - pobierz
Uchwała nr 7  z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała nr 6 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań 2 i 5 - pobierz
Uchwała nr 5 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań 2 i 5 pobierz, zał. do uchwały - pobierz
Uchwała Nr 4 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwały pobierz
Uchwała Nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania priorytetów SIR na lata 2016-2023 pobierz
Uchwała Nr 2 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla działań 2 i 5 - pobierz, zał. do uchwałypobierz
Uchwała Nr 1 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskichpobierz

ROZWIŃ ZWIŃ

Raporty / sprawozdania z prac zespołów roboczych GTI

Raport zespołu roboczego ds. „Tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków rolnych” pobierz

Poznaj prace zespołu - pobierz prezentację

Raport zespołu roboczego ds. “Ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego” - pobierz

Poznaj prace zespołu - pobierz prezentację

Raport zespołu roboczego ds. „Transferu wiedzy pomiędzy nauką i praktyką” - pobierz​​​​​​​

​​​​​​​Poznaj prace zespołu - pobierz prezentację​​​​​​​