PO 2022-2023 (zmiana sierpień 2022)

Formularze do zgłaszania zmian operacji w ramach Działania 8 Plan komunikacyjny:

UWAGA! Nowe wersja wytycznej i formularzy.
Zmiany też należy zgłaszać na nowej wersji.

Wytyczna dotycząca zawartości i zasad realizacji działania "Plan komunikacyjny" Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 oraz nadzoru nad jego realizacją - wersja 8 z sierpnia 2022 r. - pobierz

Zasady wizualizacji (zał. 1) - pobierz

Zgłaszanie nowych operacji:
- formularz zgłaszania propozycji operacji (zał. 2) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania propozycji operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania propozycji operacji (zał. 3) - pobierz

Rezygnacja z realizacji operacji:
- formularz rezygnacji z operacji (zał. 4) - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza rezygnacji z operacji (zał. 5) - pobierz

Zgłaszanie zmian w operacji:
- formularz zgłaszania zmian w operacji (zał. 6) - pobierz
- zestawienie rzeczowo-finansowe do zgłaszania zmian w operacji - pobierz
- instrukcja wypełniania formularza do zgłaszania zmian w operacji (zał. 7) - pobierz

Zestawienie zbiorcze operacji w obowiązującym Planie komunikacyjnym:
- SW dolnośląskiego
- SW kujawsko-pomorskiego
- SW lubelskiego
- SW lubuskiego
- SW łódzkiego
- SW małopolskiego
- SW mazowieckiego
- SW opolskiego
- SW podkarpackiego
- SW podlaskiego
- SW pomorskiego
- SW śląskiego
- SW świętokrzyskiego
- SW warmińsko-mazurskiego
- SW wielkopolskiego
- SW zachodniopomorskiego
- MRiRW
- ARiMR
- KOWR


Formularze do zgłaszania zmian operacji dla pozostałych działań Planu operacyjnego:

Instrukcja wypełniania formularza - pobierz

Zestawienie zbiorcze operacji własnych w obowiązującym Planie operacyjnym:
- SW dolnośląskiego
- SW kujawsko-pomorskiego
- SW lubelskiego
- SW lubuskiego
- SW łódzkiego
- SW małopolskiego
- SW mazowieckiego
- SW opolskiego
- SW podkarpackiego
- SW podlaskiego
- SW pomorskiego
- SW śląskiego
- SW świętokrzyskiego
- SW warmińsko-mazurskiego
- SW wielkopolskiego
- SW zachodniopomorskiego
- MRiRW
- CDR (KSOW)
- CDR (SIR)
- Dolnośląski ODR
- Kujawsko-pomorski ODR
- Lubelski ODR
- Lubuski ODR
- Łódzki ODR
- Małopolski ODR
- Mazowiecki ODR
- Opolski ODR
- Podkarpacki ODR
- Podlaski ODR
- Pomorski ODR
- Śląski ODR
- Świętokrzyski ODR
- Warmińsko-mazurski ODR
- Wielkopolski ODR
- Zachodniopomorski ODR

Zestawienie zbiorcze operacji Partnerów KSOW w obowiązującym Planie operacyjnym:
- SW dolnośląskiego
- SW kujawsko-pomorskiego
- SW lubelskiego
- SW lubuskiego
- SW łódzkiego
- SW małopolskiego
- SW mazowieckiego
- SW opolskiego
- SW podkarpackiego
- SW podlaskiego
- SW pomorskiego
- SW śląskiego
- SW świętokrzyskiego
- SW warmińsko-mazurskiego
- SW wielkopolskiego
- SW zachodniopomorskiego
- CDR